VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YENİ BİR SAYFA

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YENİ BİR SAYFA

Dijital Öyküleme Tekniği ile Yetişkinler hem dil becerilerini hem de dijital becerilerini geliştiriyor!

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilip hibelendirilen 2020-1-TR01-KA227-ADU-098764 numaralı ve "Yetişkinler için yeni e-Artistik İngilizce Öğrenme Yaklaşımı - STORYLAND" isimli Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi projesi finale yaklaşıyor!

Storyland'in genel amacı 'yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yeni dünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle varlıklarının ortaya çıkarılmasıydı. Bu amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen özel hedefler ise şunlardır:

-          Yetişkinlerin yabancı dil yeterliliğini artırmak ve salgın nedeniyle artan öfke, korku, kaygı, stres gibi olumsuz duyguları sanatsal üretimle ortadan kaldırmak.

-          Sanatsal etkinliklerle disiplinler arası katkı sağlayarak hedef kitlelerin temel becerilerini disiplinler arası bir şekilde artırmak, nitelikli istihdam olanakları elde etmelerini sağlamak

-          Yetişkinler arasında kültürlerarası diyaloğu artırmak ve sosyal içerme ilkesi kapsamında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak.

Bu projeyi yürüten ortaklar: Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde, Van Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü, RS Planlama ve Proje Merkezi, Zavod Boter Enstitisü (Slovenya), UC Limburg Üniversitesi (Belçika) ve Sportsko u?ili?te  PESG (Hırvatistan) kurumlarıdır. Yaklaşık iki yıllık süreçte proje kapsamında pek çok iş ve işlem yapıldı ve öğrenme çıktıları üretildi. Projenin açılış toplantısı

Toplantılar

Projenin açılış toplantısı Aralık 2021'de Van, Türkiye'de yapılmıştı ve ortaklar ilk kez bir araya gelerek projenin gidişatını belirlemişler ve ilk öğrenme çıktısı olan Dijital Öyküleme Araç Seti'nin hazırlanması iş planını belirlemişlerdi.

Projenin ikinci uluslararası toplantısı Haziran 2022'de Hasselt, Belçika'da UC Limburg kampüsünde yapıldı. Türkiye'de yapılan ilk toplantı sonrasında tüm ortaklar tarafından işbirliğiyle hazırlanan Dijital Öyküleme Araç Seti değerlendirildi. E-öğrenme materyali olarak tasarlanan bu çıktı, yetişkinlerin dijital öyküleri oluşturmaları için gerekli olan tüm bilgi ve kaynağı içermektedir.

Daha sonra projenin ikinci çıktısı olacak e-öğrenme platformu "Storyland" dijital ortamını ile ilgili görev paylaşımı yapıldı. Ardından projenin yaygınlaştırma çalışmaları netleştirildi ve tarihler belirlendi.

Projenin üçüncü uluslararası toplantısı Kasım 2022'de Novo Mesto, Slovenya'da Zavod Boter enstitüsünde yapıldı Toplantı iki gün sürdü. Öncelikle ortaklar birinci çıktı olan Dijital Öyküleme Araç Seti'ni okuduklarını ve son halini onayladıklarını kabul ettiler. Daha sonra projenin Facebook ve Instagram'ı etkinleştirildi ve tüm ortaklar, faaliyetlerini paylaşabilmeleri ve projenin yaygınlaştırılması ve görünürlüğü için kuruluşlarının diğer profillerinden bilgi paylaşmaya davet edilebilmeleri için bir kullanıcı adı ve şifre belirlediler. Kuruluşları adına Facebook ve Instagram editörü olacak koordinatörler tablosu oluşturuldu.

Bundan sonra, E-öğrenme platformu olan ikinci fikri çıktıya (IO2) genel bir bakış atıldı. İkinci çıktımız StoryLand, İngilizce öğrenmeyi temel alan çevrimiçi bir e-öğrenme platformudur ve yetişkinler için kendi kendine öğrenme-paylaşma etkinlikleri sunan bir web sitesidir. Bu çıktımızın menü öğelerini gözden geçirildi, görseller ve içerik hakkında konuşuldu. Bu IO'nun lider ortağının (RS Planing) söz verdiği gibi, platform daha renkli ve kullanıcı dostu görünecektir. İçeriği sağlamak ortaklara bırakıldı.

Toplantıda ayrıca dijital hikayelerimizi yükleyeceğimiz bir klasör oluşturulması önerildi. Toplantıların sonraki kısmı, dijital öyküler (Powtoons) oluşturmamıza yardımcı olacak uygulamaları gözden geçirildiği çalışma gruplarına ayrılmıştır.

Projenin dördüncü uluslararası toplantısı ise Şubat 2023'te Zagreb, Hırvatistan'da Sportsko u?ili?te PESG 'de yapıldı. Projenin dördüncü toplantısı da iki gün sürdü.

Öncelikle tüm ortaklar, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ilk fikri çıktı olan Dijital Okuryazarlık Araç Seti'nin promosyonel videosunu izledi ve son halini onayladıklarını kabul ettiler. Daha sonar promosyonel videonun yaygınlaştırma planı yapıldı. Kahve arasından sonraki oturumda projenin genel yaygınlaştırma çalışmaları incelendi ve eksikler tespit edilerek çözüm önerileri getirildi. Instagram ve Facebook sayfalarını geliştirmek ve hedef kitleye (yetişkinlere ve yetişkin eğitimi kurumlara) ulaşmak için çözüm önerileri sunuldu.

Öğleden sonra ikinci fikri çıktı olan E-öğrenme platformu'nun (StoryLand, İngilizce öğrenmeyi temel alan çevrimiçi bir e-öğrenme platformudur ve yetişkinler için kendi kendine öğrenme-paylaşma etkinlikleri sunan bir web sitesidir) lider kurumu RS Planlama, hazırladıkları platform tanıttı ve nasıl kullanılacağını diğer ortaklara anlattı.

İkinci gün sabahki oturumda daha önceki Slovenya toplantısında alınan kararlar üzerine her ortak kurum tarafından hazırlanan ve Drive dosyasına yüklenen dijital öyküler birlikte izlendi. Öykülerin proje amaç ve hedefleriyle uyumlu olup olmadığı, kolay anlaşılır olup olmadığı tüm ortaklar tarafından değerlendirildi ve platform üzerinden hedef kitleyle paylaşmak uygun oldukları kararı ortaklaşa alındı. Kahve arasından sonraki oturumda ortakların proje çıktılarını hedef kitleye ulaştırmak amacıyla Mayıs ayında düzenleyecekleri Çoğaltıcı Etkinliklerin içeriği, hedef katılımcıları, kullanılacak metot ve yöntemler belirlendi.

 

Öğleden sonraki oturumda ikinci fikri çıktı olan E-Öğrenme platformunun promosyonel videosunun içeriği tartışıldı ve videoyu hazırlayacak kurum olan RS Planlama tüm ortakların fikirlerini aldı. Kahve arasından sonra ise toplantının genel değerlendirmesi yapıldı ve Mayıs ayında Ankara'da düzenlenecek projenin son ulusötesi toplantısının tarihleri ortaklar tarafından alınan kararla netleştirildi.

Öğrenme Çıktıları

Dijital Okuryazarlık Araç Seti: http://storylandproject.com/tr/Book.aspx

Digital Öyküleme Araç Seti, öğrencilerin yaratıcılığını harekete geçiren ve "yaparak öğrenmelerine" yardımcı olan pedagojik bir araçtır.

Araç setimizin tanıtım videosu ve kimlerin nasıl hazırladığını görmek için: http://storylandproject.com/tr/NewsDetail.aspx?Id=1080

Genel anlamda, Dijital Öyküleme (DST), öğrencilerin kendi çalışma alanlarıyla ilgili bir öyküyü yeniden yaratmalarına olanak tanıyan kısa bir dijital film yapımı biçimini ifade eder.

Dijital öyküleme Avrupa'da son otuz yıldır eğitimde ve özellikle dil öğretimi ve öğreniminde kullanılmaktadır, ancak bu kılavuz geniş perspektifi ve içeriği açısından yenilikçidir ve modern bir kaynaktır. Bu araç setinde DST uygulamaları ve yetişkinlerin yabancı dil öğrenimi ile ilgili dijital yeterlilikler, DST oluşturma adımları, Senaryo Yazma ve Öykü Panosu oluşturma yaklaşımları, görüntü-ses-video düzenleme ve ekip çalışması organizasyonu gibi beş farklı bölüm bulunmaktadır.

Bu araç seti ile hedef gruptaki yetişkinler, DST ile ilgili birçok alanda yetkinliklerini artıracaktır. DST ile ilgili uygulamalar geliştiren ilk akademik kaynak olan bu kaynak, akademisyen niteliklerinde bir rehber niteliğindedir.

Storyland E-Öğrenme Platformu: https://storylandplatform.com/

StoryLand, İngilizce öğrenmeyi temel alan çevrimiçi bir e-öğrenme platformudur ve yetişkinler için kendi kendine öğrenme-paylaşma etkinlikleri sunan bir web sitesidir. Bu çıktımızda özellikle pandemi döneminde yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmayı, dijital çağa uyum sağlamalarını, sınırların ötesindeki dünyayı keşfetmelerini sağlamayı ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek inançlarını geri kazanmalarını amaçladık.

StoryLand, Dijital Öyküleme Araç Seti'nin tüm unsurlarını kapsamaktadır ve 5 ana bölümden oluşmaktadır

1. Hikayeler ve Fikirler

2. Koleksiyonlar ve Konservasyonlar

3. Okullar ve Öğretmenler

4. Üyelik

5. Çevrimiçi Düzenleme

Bu kapsamda yetişkinlerin ücretsiz üye olması sağlanarak daha geniş kitlelerin bu platformdan faydalanması hedeflenmektedir.

Yetişkiler! Neden Bu Öğrenme Çıktılarndan Faydalanmalısınız?

Dijital Öyküleme (DST), öğrencileri öğrenci merkezli öğrenmeye dahil etme ve müfredat genelinde öğrenme sonuçlarını geliştirme potansiyeline sahip yenilikçi bir pedagojik yaklaşımdır.

DST, geleneksel sözlü hikaye anlatma sanatının daha modern bir enkarnasyonudur; yazarın yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile birlikte durağan / hareketli görüntüler, müzik ve ses yardımıyla kişisel hikayeleri örmek için hemen hemen herkesin hazır donanım ve yazılım kullanmasına olanak tanır.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim amacımız yetişkinler için yaratıcılığı ve yeniliği destekleyen e-Öğrenim sistemleri üretmek. Bu bilgiler ışığında öğrenme çıktılarımız açık kaynak bir materyal olarak yetişkinler için İngilizce dil öğreniminde dijital hikaye anlatımını kullanmaktadır.  Bunun yanı sıra StoryLand, yapılandırmacı öğretme ve öğrenme ilkelerine dayalı e-Öğrenim ortamları oluşturmak için güçlü bir araçtır. Öğrenenleri dijital medya ile entegre öğrenme yaklaşımlarına dahil etme potansiyeline sahiptir.

Ücretsiz olan platformumuz ve dijital öyküleme araç setimiz kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere açıktır.

 

05-04-202305-04-202305-04-202305-04-202305-04-202305-04-2023

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.