VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Van Ölçme Değerlendirme Birimi Tarafından Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

Van Ölçme Değerlendirme Birimi Tarafından Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

Van Ölçme değerlendirme birimi, Vali Yardımcısı Sinan ASLAN Başkanlığında; Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Ölçme Değerlendirme Birimi koordinatörü Ebubekir YETKİN ve İlçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında düzenlenen izleme araştırma uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ

 Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm Türkiye´de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, okul bazlı eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amacıyla "Ölçme Değerlendirme Merkezleri" kuruldu.

Ölçme Değerlendirme Merkezleri, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması, (TIMSS) ayrıca  "Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi" ile PISA´ ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" (ABİDE) çalışmasını illerde yürütmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 İl de kuracağı Ölçme Değerlendirme merkezleri ile örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine olanak sağlamaktadır.

VAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli altı öğretmenden oluşan ekibimiz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir YETKİN koordinatörlüğünde görev yapmaktadır. Diğer 25 İl ile birlikte Mayıs2017 tarihinde projeye dâhil olmuştur. Ekibimiz, bu tarihten itibaren Van Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ek hizmet binası olan Van Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nde görevi icra etmektedir.

VAN İLİMİZDE DE KURULAN ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

1) Okul, ilçe ve il genelinde nitelikli ortak sınavlar yapılmasına destek olmak.

2) Ölçme, Değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen ve okul yöneticilerini bilgilendirmek. Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitimlerin ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, gerektiğinde eğitim görevlisi olarak görev almak.

3) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile okulların / kurumların, Ölçme Değerlendirme, izleme ve eğitim öğretim planlaması konusunda kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

4) Açık uçlu soru ve cevap anahtarı hazırlama eğitimleri vermek.

5) Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları yapmak, veli, öğretmen, okul ve il yöneticilerine geri dönüt verilmesine katkı sağlamak.

6) İl geneli ortak yazılı sınavlar uygulamak ve Değerlendirme sonuçlarına göre destekleyici kursların okul ve ders bazında planlanmasına yönelik veri toplamak.

7) İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleri tespit amaçlı anket geliştirmek ve sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilmesine katkı sağlamak.

8) Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin analizi ve raporlaştırılması yoluyla ildeki eğitim durumuna ilişkin izleme ve Değerlendirme yapmak, İl Millî Eğitim müdürlüğünün eğitim öğretim niteliğine ilişkin yapacağı çalışmalara katkı sunacak verileri toplamak.

9) PISA, TIMSS, ABİDE ve benzeri Ulusal veya uluslararası izleme çalışmaları ve Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Değerlendirme Sistemi kapsamında bulunan Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma Geliştirme Projesi faaliyetlerinin organizasyonu ile bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik ilde yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesine destek olmak.

10) Genel Müdürlüğümüz desteği ile hazırlanan Ölçme araçları, soru oluşturma ve Değerlendirme yazılımları ve benzer araçların kullanılması konusunda ilde gerekli çalışmaları yapmak, ilde yapılan uygulamaların takibini ve raporlamasını yapmak. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanacak Ulusal ve uluslararası raporların hazırlık süreçlerine katkı sağlamak.

11) İzleme araştırması niteliği taşıyan çalışmalar kapsamında uygulanacak sınavlara ait soruların hazırlanması, dizgisi, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve ilgili evrakların baskı ve sevki, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının belirlenen usul ile duyurulması ve il raporunun hazırlanması çalışmalarını organize etmek.

 İZLEME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye´de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması, öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını izleme, araştırma ve değerlendirme projesi, 27 – 28 Aralık 2017 tarihlerinde 1. İzleme, 08-09 Mayıs 2018 tarihlerinde ise 2. İzleme Araştırması şeklinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde İlimiz genelinde 81 pilot okulda, 5. sınıf öğrencisi yaklaşık 5 bin 746 öğrenci ile yapılmıştır.

 İzleme araştırması sonunda sınava giren öğrencilere puanlama ve sıralama olmadan özel izleme karnesi oluşturularak, izleme hakkında geri dönüt sağlanmıştır. İzleme araştırmasından sonra sınava giren öğrencilere branş öğretmenlere ve pilot okul yöneticilerine anket uygulaması uygulanarak, değerlendirme aşamasına geçilmiştir.  Tüm bu çalışmalar Bakanlığın, 34 ilde oluşturduğu " Ölçme Değerlendirme Merkezleri" tarafından yapılmaktadır.

 03-10-201803-10-201803-10-201803-10-201803-10-201803-10-201803-10-201803-10-2018

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.