VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Basın Toplantısı

Tarım Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Basın Toplantısı

Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteli'nde Van İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke  okullarda yetiştirilecek öğrencilerin tarım sektörünün ara eleman ihtiyacını ziyadesiyle karşılayacağı ifade ederek Basın Toplantısına başladı.

Protokol metnine yönelik açıklamalarda bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde bu çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirterek, tarım ülkesi olma özelliği taşıyan Türkiye'nin bu kararlı çalışmasına büyük ivme kazandıracağını söyledi.

Hasan Tevke, "Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik
gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş
gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili
sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
protokolleri tesis etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip
olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.
Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini
güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları
karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için
çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal
verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları
uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile
yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım
faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması,
teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği
olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini
gerekli ve önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği
protokolü imzalamıştır.
2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar
Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264
öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile;
* Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı
çerçevesinde belirlenecek
* Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim
materyalleri hazırlanacak
* Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak,
* Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve
Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma
enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek
* Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar
yapılacak
* Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları
doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları
sağlanacak
* Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği
sağlanacak
* Alana uygun donatım yapılacak

* Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak
* Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar
yapılacak
* Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman
Akademisine erişim izni sağlanacak
* Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki
eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi
eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak
* Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik,
yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek
* Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız
tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri
düzenlenecek
* Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen
çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak
* Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde
bulunulacak
* Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

05-07-202205-07-202205-07-202205-07-202205-07-202205-07-2022

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.