VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları ve süreçleri Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün desteği ile üniversitelerimizin paydaşlığında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği çalıştaylar ile başlatılmıştır. Harezmi Uygulaması; İlimiz Erciş İlçesi, Erciş Sosyal Bilimler Lisesinin başvurusu uygun görülmüştür.    Bu kapsamda; İlimiz Erciş İlçesi, Erciş Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapan; öğretmen, idareci ve İlçe Harezmi ekibine yönelik, 09/10/2019 tarih ve 15:00-17:00 saatleri arasında, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıya; Harezmi Modelinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem ÇİFTCİ ve Harezmi Eğitim Modeli İl Koordinatörü Mehmet Sıddık GÖK katıldı. 

Harezmi Modelinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem ÇİFTCİ selamlama konuşması ve Harezmi Eğitim Modeli hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, Harezmi Eğitim Modeli İl Koordinatörü Mehmet Sıddık GÖK, konu ile ilgili sunumu gerçekleştirdi.

GÖK; Milattan sonra 780 ile 850 yılları arasında yaşamış olan İslam bilgini olarak kabul edilen Harezmi birçok açıdan büyük öneme sahiptir. Matematik, geometri, astronomi, coğrafya  ve  algoritma alanlarında ün yapan Harezmi, aynı zamanda  cebirin kurucusu ve geliştiricisidir. Bugün kullandığımız tüm cep telefonları, bilgisayarlar, hesap makineleri, televizyonlar kısacası içinde devre olan ve hesap yapan her şeyi Harezmî'nin cebirine borçluyuz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu bilim adamının yolunu tutarak;  Ekim 2016'daki eğitim çalıştayı ile genel hatları belirlenen ve 2018'de pilot okullarda uygulamaya geçirilen Harezmi Eğitim Modeli 2019-2020 yılında İstanbul'da 444 okulda, 58 ilde ise 263 okulda ve Türkiye geneli toplamda 706 okulda uygulanmaya başlandı. Türk Patent ve Marka Kurumlarına yapılan başvuruyla 11 Temmuz 2018 tarihlerinde Harezmi Eğitim Modeli patenti, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına alınmıştır.

Harezmi Eğitim Modeli: Disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin Eş değerde yer aldığı, işbirliğini benimseyen, Bilgisayar bilimi öğretimini sosyal bilim dalları ile bütünleştiren, Bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hayata adapte edildiği, Programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, Kendini sürekli güncelleyen disiplinler üstü bir eğitim modelidir.  Disiplinler üstü yaklaşımla tüm süreç planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. En az 3 disiplinden birer öğretmen ve bir rehberlik öğretmeni yer alır. Teknoloji, Fen ve Matematik Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor Bilimlerinden birer öğretmen görevlendirilir.  Tüm paydaşların etkin katılımını sağladığı bu modelde; Müdür, Müdür Yardımcıları, Veliler, Öğretmen, Uzmanlar, Bilim İnsanları yer almaktadır. Hayatın içinden sorunlar yerel, ulusal ve evrensel ölçekte öğrenci ve öğretmen birlikteliğinde veriye dayalı olarak belirlenir. Süreç, bilimsel araştırma yöntemleri kılavuzluğunda yürütülür. Uygulamalardan elde edilen deneyimler ile taslak planlar güncellenerek nihai planlar oluşturulur. Her paydaş modele gerektiği kadar, sürece katılarak potansiyelinin farkında varır.  Oluşturulan müfredata yeterlik ve becerileri doğrultusunda katkıda bulunur. (İl, ilçe, okul, öğretmen, veli ve öğrenci) Öğretmen ve öğrenci, müfredatı Hayatın İçinden Sorun dahilinde oluşturur, geliştirir ve gözden geçirir, son halini verir. Öğretmen ve öğrenci ihtiyaç odaklı işbirlikli bir eğitim modeliyle anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirir.  Öğretmen ve öğrenci sadece kendisini tanımakla kalmaz bölgesel sorunların da farkına varır, bu sorunlara çözüm bulmaya çalışır.  Harezmi Eğitim Modeli'nde öğrenciler not ile değerlendirilmiyor. Süreç değerlendirme ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarıları takip edilmektedir. Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Etkin Kullanımı ve  Farklı disiplinlerin bir araya getirilmesinde oyun ve oyunlaşmanın  gücü önemlidir. Haftalık Uygulama biçimi ise; 1 saat ön toplantı (sadece öğretmenler) 2 saat Harezmi uygulama saati ve 1 saat son toplantı (sadece öğretmenler.) yapılır. Yani 4 saatlik toplantı ve uygulama saatleri birbiri ile peş peşe gelmelidir. Okul ders saatleri içinde ve dışında planlanabilir. Burada Probleme yani sürece eleştirel bakış açısıyla yaklaşabilme, sürece bütünsel bakış açısıyla yaklaşabilme, sürece yaratıcı çözümlerle yaklaşabilme, Problemi sabit ve değişkenlerini ayırt edebilme,  Problem çözümünde işlem adımlarını oluşturabilme, bu adımlar arasında ilişkileri kurabilme önemlidir.

GÖK; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında; Harezmi Eğitim Modeli Uygulama Takvimi hakkında bilgi verdikten sonra öğretmelerin soruları alındıktan sonra toplantıya son verildi.

10-10-201910-10-201910-10-201910-10-2019

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.