VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim Önemlidir

Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim Önemlidir

Milli Eğitim Bakanlığı, Sektör Odaklı Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Modelini Hayata Geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı Sektör Odaklı Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Modelini konusunda basın açıklaması yaptı.

Danışman açıklamasında, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan birçok yenilikle beraber başladığını ve  bu yeniliklerin ilimizde uygulandığını söyleyerek, ülkemizde birçok işletme sahibinin, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı bulunduğunu belirterek, ancak aradığı özellikte elemanı bulamadığını ifade etti.

Günümüz şartlarında birçok kişinin iş bulamadığı şikayetini dile getiren Danışman, “Ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için sektörün taleplerine kulak veren Milli Eğitim Bakanlığımız sektörle etkili işbirliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirdi.  Uygulamaya konulan yeni modelin konu başlıkları ise şu şekilde:

1.        Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı

2.        Öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağlandı

3.         Ön lisans programlarına geçişte ilave puan uygulamasına geçildi

4.          Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı

5.        Meslek lisesi mezunlarının tamamına teknisyen unvanı verildi

6.        Öğretim programları yenilendi

7.        Tematik mesleki ve teknik eğitim uygulaması başlatıldı

8.        Tüm il ve ilçelerde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulları (MTOYK) oluşturuldu

9.        Mesleki ve teknik eğitim okullarının performansları izlenerek her okula karne verilecek

10.    Sektörle işbirliği çalışmaları artarak devam ediyor

11.    Eğitim-sektör istişare toplantıları devam edecek

12.    Organize sanayi bölgelerinde (OSB) açılan özel meslek liselerine sağlanan devlet teşviki uygulaması genişletildi

13.    Öğrenci devamsızlıkları takipte

14.    Meslek liseleri proje çalışmalarında zirvede

15.    Mesleki ve teknik eğitimde tanıtım atağı başlatıldı

16.    Sektörün talepleri doğrultusunda yeni alanlar açılıyor.

17.    Eğitim verdiği meslek alanında rol-model oluşturacak meslek liseleri açılıyor.

18.    Öğretmenler sektörde işbaşı eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor” şeklinde sıralandı.

 

Danışman basın açıklamasının devamında, mesleki eğitimde yeni hayata geçirilen avantajları maddeler halinde anlatarak, birçok yeniliğin hayata geçirildiğini belirtti.

Danışmanın açıklamışını devamında şu ifadelere yer verildi;

ü6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaygın mesleki eğitim kapsamında bulunan çıraklık eğitimi zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. Ustalık programlarının verileceği 4 yıllık süre zarfında isteyenler fark derslerini de vererek lise mezunu olabilecekler ve isterlerse üniversite sınavlarına girerek yükseköğretime devam edebilecekler.

üİşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’una tekabül eden 380 TL’nin 2/3’ü olan 253 TL’sinin işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı.

üÜniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi.

üMesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı.

ü6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bundan böyle tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı verilmesi sağlandı.

üMesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellendi. Hazırlanan modülde “Vatan sevgisi” değerinin içinde 15 Temmuz kalkışması, şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize ayrıca yer verildi.

üMesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek, sektörün ve ilgili tüm paydaşların yerel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkılarını sağlamak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde yerel kuruluşların desteğini almak, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde hizmetiçi eğitim imkanlarını artırmak amacıyla okul müdürlerinin, il/ilçe milli eğitim temsilcilerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, üniversite, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer aldığı Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları” oluşturuldu.

ü2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezleri dâhil tüm mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının performansları izlenerek değerlendirilecek ve karne verilecek.

üMesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapısını güçlendirmek, bireylerin istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrencilere burs sağlamak amacıyla 82 farklı kurum/kuruluşla yapılan 66 protokol yürürlüğe konuldu. Ayrıca ilimizde 39 protokol imzalanarak yürürlüğü konuldu.

üMesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakanlıkça illerde düzenli periyodlarla eğitim-sektör istişare toplantıları yapılıyor.

üİşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) kapsama dâhil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanıyor.

üDevamsızlık  takibinde  il/ilçe milli eğitim ve okul/kurum müdürlüklerince öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik seminerler düzenlenecek; farkındalık çalışmaları, okul devamsızlıkları önleme ekibi kurulması, devamsızlığı bulunmayanların ödüllendirilmesi, çalışmak zorunda olan öğrencilere maddi destek sağlanması,  devamsızlık yapmaya meyilli öğrencilerin tespit edilerek sosyal, sportif faaliyetlere katılımının teşviki vb. bir çok faaliyet gerçekleştirilecek

 

üMesleki ve teknik eğitimde yapılan son değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması ve farkındalık oluşturulması için Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitim alanında tanıtım kampanyaları düzenlendi. Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitimin önemi ve gençlere sunduğu fırsatlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kamu spotları ve tanıtım filmleri hazırlanarak ulusal ve yerel basında yayımlandığını ifade etti.

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.