VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlamada İstenilen Belgeler

Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlamada İstenilen Belgeler

                 

 

   Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlamada İstenilen Belgeler

 

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte

Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa

göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi

izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren

657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.

 

3. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim

müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz

edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve

başlatılmayacaktır.

 

4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî

eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

 

5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî

müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve

başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve

başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.

7 . Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler

istenecektir:

a)     Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler

b)    Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

ç) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

d) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

e) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına

dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

f) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi

Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik

işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

g) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden

Pedagojik Formasyon Belgesi,

h) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat

belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

ı) Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge)

 

Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 

- Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde

göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal

 

edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.


     Atamalar 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.