Okul Öncesi Eğitimin Amacı


 • Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
 • Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Onları ilkokula hazırlamak,
 • Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmak.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

 • Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
 • Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.
 • Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
 • Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.
 • Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
 • Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
 • Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim kazandırmalıdır.
 • Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
 • Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
 • Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
 • Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
 • Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
 • Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
 • Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.
 • Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.
 • Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.

 

İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İl Milli Eğitim şube Müdürü Bölüm Şefi Bölüm Personeli
Kaynaştırma Eğitimi Özel Eğitim Sınıfları Destek Eğitim Odaları Evde Hastanede Eğitim Hizmetleri BEP
OBADER 0-36 Sağlık Bakım Beslenme 0-36 Etkinlik Kitabı 0-36 Eğitim Programı Anne Baba Tutumları EBADER Etkili İletişim Etkinlik Kitabı Okul Öncesi Eğitim Programı Resimli Çocuk Kitapları
Eğitici Eğitimi Mutlu Aileler –Güvenli Yarınlar Oyuncak Kumbarası